Audio Pro ny distributör för Univox i Schweiz

5 augusti, 2015

audioproFrån och med 1 augusti 2015 är Audio Pro ny exklusiv distributör för Univox professionella sortiment i Schweiz. Audio Pro är en filial till Audio Pro Elektroakustik i Tyskland och leds av Pascal Högger, som har lång erfarenhet inom audiobranschen i Schweiz.

Univox hörslingeprodukter är ett perfekt komplement till Audio Pros trådlösa mikrofonsystem. Ofta finns det behov av just tillgänglighetssystem i projekten som Audio Pro är involverade i och målgruppen blir därför samma kunder.

Logistiken drivs av Audio Pro i Tyskland med dagliga leveranser i hela Schweiz. Även produktledning, kundsupport och teknisk service sköts från Tyskland.