Du vet väl?

Hörselprodukter för hem, skola och fritid kan erhållas, med eller utan avgift, via hörselvården eller en privat hörselmottagning.

Om du befinner dig i arbetslivet har du rätt att ansöka om bidrag från Försäkringskassan för de hörselprodukter du behöver för att klara av ditt arbete. Som arbetssökande kan du få hjälp via din lokala arbetsförmedling.