Bo Edin bildar engelskt bolag

3 april, 2012

Bo Edin AB går in som majoritetsägare i det nybildade bolaget Univox Audio Ltd i England. Ken Hollands, med bred erfarenhet av försäljning och marknadsföring av slingförstärkare, går in som minoritetsägare. Ken Hollands är utsedd till verkställande direktör för bolaget.

”England är ett moget slingland och en av våra viktigare exportmarknader. För att öka vår marknadsandel där ville vi knyta någon till oss som redan tidigare har erfarenhet av marknadsföring och försäljning av slingförstärkare. Ken har dessutom samma syn som oss på hur viktigt det är att skapa högkvalitativa produkter som uppfyller alla normer för att ge hörapparatbärare en bästa möjliga livskvalitet, säger Conny Andersson, utvecklingschef och ägare Bo Edin AB. ”Med Ken i bolaget får vi en stabil plattform att utgå från i England”, fortsätter Conny.

”Jag är glad över att få möjlighet att arbeta med Bo Edin AB och Univox slingförstärkare med tillhörande trådlösa mikrofonsystem, då de inte bara är ett företag i mängden bland den växande skaran av företag som marknadsför hörselprodukter, säger Ken Hollands. Bo Edin AB har funnits på marknaden länge, de lovar vad de håller och de är uppriktigt intresserade av sina slutkunder, hörapparatbärarna, något som jag är stolt över att ta del av”, avslutar Ken Hollands.

Från vänster Conny Andersson, ägare Bo Edin AB, Meta Bernhager, VD Bo Edin AB och Ken Hollands, VD Univox Audio Ltd.