Information gällande COVID-19

23 mars, 2020

Senast uppdaterad 2020-04-14.

 

Kära kund

För oss på Bo Edin AB är säkerheten och hälsan för våra medarbetare och kunder högsta prioritet. Vi ser det som vårt samhällsansvar att noga följa myndigheternas beslut i fråga om coronaviruset och har sedan en tid vidtagit åtgärder för att säkerställa personalhälsan och förebygga risken för smittspridning.

Som andra följer vi utvecklingen av den unika situationen vi står inför och ber er vara uppmärksamma och ha förståelse för eventuella förändringar i läget.

I dagsläget tar vi fortfarande emot order och sköter leveranser som vanligt, men vissa förseningar kan förekomma i och med våra speditörers kapacitet. Se våra speditörers hemsidor nedan för aktuell information gällande detta:

https://www.dbschenker.com/de-en/meta/customer-information

https://www.ups.com/se/en/service-alerts.page?id=alert1

https://www.postnord.se/om-oss/sa-paverkas-leveranser-av-coronaviruset

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Håll ögonen öppna för uppdateringar och ta hand om varandra.


Uppdatering 2020-04-07: Slingkurser

Vårens slingkurser påverkas av det pågående COVID-19-utbrottet, läs mer här. 


Uppdatering 2020-04-10: UPS uppdaterar sina service alerts fortlöpande, läs mer:

https://www.ups.com/se/en/service-alerts.page?id=alert1

Uppdatering 2020-03-27: UPS drar in leveransgarantier, läs mer:

https://www.ups.com/se/en/about/news/important-updates.page?loc=en_SE