God Jul och Gott Nytt År!

12 december, 2016

Önskar vi alla på Bo Edin AB.

Vi forsätter att stödja Barncancerfonden

Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet – att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.

Det här känner vi är viktigt för oss och därför fortsätter vi stödja Barncancerfonden, nu som vänföretag 2017.

Från oss alla på Bo Edin AB
till alla barn, kunder och leverantörer!

Läs mer www.barncancerfondensvanforetag.se