Hearing Loops – Bo EDIN är på plats!

15 september, 2009

Mellan den 25-27 september anordnas den första internationella konferensen för hörslingor i schweiziska Winterthur nära Zürich.

Konferensen kommer bl.a. att presentera den senaste tekniken och diskutera tillgänglighetssituationen i flera länder. På söndag anordnas en paneldebatt om hörslingornas framtid där Conny Andersson, utvecklingsansvarig, deltar som medlem i panelen.

Målgrupper för konferensen är bl.a. hörselorganisationer, tekniker, installatörer och intresserade brukare. I anslutning till konferensen finns en utställning där Bo EDIN AB ställer ut.

Läs mer om konferensen här.

The conference will deal with the latest technology and discuss the accessibility situation in several countries. On Sunday a panel discussion will deal with the future of induction loops and Conny Andersson, Research & Development Manager at Bo EDIN AB, is one of the members of the panel.

The conference is aimed primarly at hard of hearing organizations, technicians, installers and interested users. In conjunction with the conference an exhibition is organized where Bo EDIN AB will exhibit.

Read more about the conference here.