Höst- och vårturné med Okayo Audioguide

11 oktober, 2012

Riksutställningars satsning på spännande tekniska lösningar för utställare

Under hösten och våren turnerar Utvecklingsrummet, som är Riksutställningars nya satsning på förmedling av spännande utställningstekniska lösningar för muséer, konsthallar och andra utställare.

Utvecklingsrummet besöker Karlstad, Göteborg, Malmö och Visby i höst, med ett mobilt utställningsrum samt ett workshop-program.

Okayo Audioguide, har via vår agent musedia valts ut som ett av guide-systemen som demonstreras i Utvecklingsrummet. Andra tekniker som visas är bland annat multitouch-teknik, belysning, interaktions- och styrteknik med arduino-plattformen (öppen källkods- och utvecklarmiljö).

Se Riksutställningars webbplats för fullständigt program, anmälan och turnéplan.