Kurser i slingteknik 8 och 22 november (nyhet!)

10 oktober, 2010

Nu är det åter dags för Bo Edins slingkurser!

Nyhet

Den här gången vi bjuder in till både en grundläggande kurs och en fördjupningskurs i slingteknik.

Den 8 november kan du gå en grundläggande kurs. Det är en kurs för dig som arbetar professionellt med projektering, installation och service av hörslingor.

Än (28/10) finns det några platser kvar!

Den 22 november kan du fortsätta och gå en fördjupad kurs i slingteknik för mer detaljerade kunskaper.

Anmälan

Anmäl dig direkt i bifogade ifyllbara PDF:er för resp kurs genom att klicka på resp datum ovan. Olika datum för senaste anmälningsdagar och för kursbekräftelser gör att inbjudningarna är separerade för respektive kurs.

Vill du gå båda kurserna, så räcker det att du kryssar i båda kurserna på en anmälan.

Öppna pdf:en, fyll i och spara den på din egen dator. Sänd den sedan i retur via e-post, fax eller post. Adresser och faxnummer finns i anmälan.

Välkommen!