Mikrofoner för hörslingor och ny D/A omvandlare

25 oktober, 2013

Mikrofoner för alla behov!

Ny Univox D/A omvandlare!

Univox mikrofoner

Univox säljer ett brett sortiment av trådbundna mikrofoner för olika behov. Samtliga är av elektrettyp och anpassade för användning tillsammans med hörslingor.

Läs mer om Univox elektretmikrofoner och ladda ned vår nya broschyr.

Univox nya D/A omvandlare

För alla tillfällen när du behöver omvandla en digital insignal till en analog utsignal, är D/A-omvandlaren Univox HDA-2M den rätta lösningen.

Läs mer om Univox nya D/A omvandlare.