Nyutnämnd Univox -distributör i Danmark

18 mars, 2012

Bo Edin AB har utsett Scantone A/S som sin distributör i Danmark, då den tidigare distributören, Dansk Høreteknik A/S, har beslutat lägga ner sin verksamhet. Scantone har redan stor produktkännedom om Univox slingförstärkare och övriga hörselprodukter från Bo Edin, då de sedan ett flertal år verkat som distributör och installatör åt Dansk Høreteknik.

”Eftersom Scantone redan känner till våra produkter och dessutom tar över delar av personalen från Dansk Høreteknik är vi övertygade om att vårt samarbete kommer att leda till en ökande försäljning på den danska marknaden”, säger Meta Bernhager, VD på Bo Edin AB. ”Vi får en möjlighet att komma in på marknader där vi inte funnits representerade i så stor utsträckning tidigare, t.ex. kyrkor där Scantone har en bred kundbas”, fortsätter Meta.

”Vi har 25 års erfarenhet av installationer av ljudanläggningar och hörslingor och vi har upplevt en stark tillväxt de senaste fem åren”, säger Kenny A. Jensen, VD på Scantone A/S. ”Övertagandet av Dansk Høreteknik AV gör att vi blir en ännu mer komplett samarbetspartner på den danska marknaden då vi kan erbjuda lösningar på alla typer av ljud- och slinginstallationer”, menar Kenny.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Meta Bernhager
VD Bo Edin AB
tel. 08-509 395 02
meta.bernhager@edin.se

Kenny A Jensen
VD Scantone A/S
tel. +45-4619 5100
kenny@scantone.dk