Typiska miljöer för hörslingor

Hörslingor är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för att göra lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. Det är en av anledningarna till att hörslingor i dag används över hela världen i kyrkor, biografer, teatrar eller på andra offentliga platser.

När en hörslinga är installerad fungerar den i många år utan krav på underhåll. Och – inte att förglömma – hörapparatbärare behöver inte betala för eller låna en extra mottagare, mottagaren är redan inbyggd i hörapparaten! Det enda hörapparatbäraren behöver göra är att ställa in hörapparaten i T-läge och njuta av ljudet. Det är frihet!


Hörslingor för evenemang och mötesplatser

Ett av de vanligaste användningsområdena för hörslingor är lokaler som teatrar, hörsalar och konserthallar. De är byggda just för att skapa upplevelser med ljud och bild. Det bästa sättet att skapa en ljudbild som når alla, är att installera ett slingsystem som täcker hela lokalen. Det gör att hörapparatbäraren kan sitta var som helst och ändå garanteras bra ljudåtergivning.

Hörslingor för hotell och konferens

Att välkomna sina gäster på bästa sätt är en av de viktigaste uppgifterna i hotellverksamheten. För att också hörapparatbärare ska kunna kommunicera med personalen och delta i det offentliga, är effektiva och lättanvända hjälpmedel bra att ha till hands. En överdiskslinga i receptionen eller hörslingor i konferenslokalerna är praktiska lösningar.

Hörslingor för guidning och utställningsmiljöer

Bakgrundsljud och eko skapar ofta problem för hörselskadade vid guidade turer. Med hörslingor och trådlösa guidesystem kan hörapparatbärare uppleva ljudet med hög taluppfattbarhet utan bakgrundstörningar, och får då möjlighet att kunna njuta av besöket till fullo. Även i reception och biljettkassa underlättar hörselteknik kommunikationen och skapar en mer välkomnande atmosfär.

Hörslingor i vård och sjukhusmiljö

Inom ramen för folkhälsa och social välfärd har vi blivit alltmer medvetna om behovet av hörslingor, både på offentliga platser som sjukhus och avdelningar, som hemma hos äldre och hörselskadade patienter. Hörslingor möjliggör ett mer avslappnat och bekvämt liv, samtidigt som de förbättrar säkerheten i nödsituationer.

Hörslingor inom transportbranschen

Ljudkommunikationen är en viktig del av informationsförmedlingen inom kollektiv- och passagerartrafiken. Men just i dessa miljöer är taluppfattbarheten som svårast för hörapparatbärare. För att skapa en bekvämare och tryggare resa gagnas ombordsystem, vänthallar och plattformar, liksom infodiskar och hissar av hörslingor.

Hörslingor för kassor och informationsdiskar

Vid kassan eller informationsdisken kan en hörslinga innebära skillnaden mellan att inte höra någonting och att uppfatta allt. Eftersom en hörapparat förstärker varje ljud, även bakgrundsljud, är det ofta mycket svårt för hörapparatanvändaren att höra vad personalen säger. En överdiskslinga ökar möjligheterna för hörapparatbäraren att höra med kraftigt ökad taluppfattbarhet.