Var och varför?

Hörslingor är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för att göra lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. Det är en av anledningarna till att hörslingor i dag används över hela världen i kyrkor, biografer, teatrar eller på andra offentliga platser.

När en hörslinga är installerad fungerar den i många år utan krav på underhåll. Och – inte att förglömma – hörapparatbärare behöver inte betala för eller låna en extra mottagare, mottagaren är redan inbyggd i hörapparaten! Det enda hörapparatbäraren behöver göra är att ställa in hörapparaten i T-läge och njuta av ljudet. Det är frihet!


Typiska miljöer för hörslingor

Hörslingor för evenemang och mötesplatser

Några av de vanligaste användningsområdena för hörslingor är lokaler som teatrar, hörsalar och konserthallar. Här installeras slingorna så att hörapparatbäraren kan sitta var som helst och ändå garanteras bra ljudåtergivning.

Hörslingor för hotell och konferens

Välkomna gästerna på bästa sätt! En överdiskslinga i receptionen eller hörslingor i konferenslokalerna är uppskattade lösningar.

Hörslingor för guidning och utställningsmiljöer

Hörslingor och trådlösa guidesystem ger hörapparatsbärare möjlighet att uppleva ljudet utan bakgrundsstörningar.

Hörslingor i vård och sjukhusmiljö

Hörslingor möjliggör ett mer avslappnat, självständigt och bekvämt liv, samtidigt som de förbättrar säkerheten i nödsituationer.

Hörslingor inom transportbranschen

För att skapa en bekvämare och tryggare resa kan hörslingor underlätta i informationssystem ombord, i vänthallar och på plattformar, liksom i biljettkassor, infodiskar och hissar.

Hörslingor för kassor och informationsdiskar

Vid kassan eller informationsdisken kan en hörslinga innebära skillnaden mellan att inte höra någonting och att uppfatta allt.