Hörslingor för hem och äldreboenden

hem-1

Inom ramen för folkhälsa och social välfärd har medvetenheten om behoven av hörslingor i hörselnedsattas egna hem ökat. I Sverige och i många andra länder subventioneras detta ofta genom kommun och landsting.

En hörslinga i hemmiljö har många fördelar. Ett vanligt problem är t.ex. att höra TV, radio och musik. Istället för att sitta nära eller skruva upp ljudet på högsta nivå, kan hörapparatbäraren sätta sig långt ifrån TV:n eller röra sig fritt i rummet, och ändå höra ljudet klart och tydligt. Den största fördelen är att ljudet hörs rent utan bakgrundsstörningar direkt i örat och anpassat efter hörapparatens unika inställningar.

När en hörslinga är installerad i hemmet, kan telefon och dörrklocka enkelt kopplas till hörslingan och hjälpa till att uppmärksamma även dessa signaler.


hem-2

CLS-1

I TV- och samlingsrum i hemmiljö och på äldreboenden kan hörslingor installeras för att underlätta TV-tittande och radiolyssnande.

Läs mer om CLS-1


hem-3

Mindre rum

Hörslingor i mötesrum och matsalar ger alla möjlighet att delta i aktiviteter.

Läs mer


hem-4

Bilar, taxi och färdtjänst

Trafik och motorljud stör ofta taluppfattbarheten för en hörapparatanvändare. Och med tanke på att föraren sitter framvänd och ibland bakom en skärm, kan kommunikationen ibland blir omöjlig. Med en hörslinga i bilen kan passageraren istället samtala med föraren med ett rent och klart ljud.

Läs mer


hem-5

Äldreboende i Kontula, Finland

48 st installerade SLS-slingor i ett äldreboende i Kontula, Finland, har gjort det möjligt att för de boende att höra i alla gemensamma rum: matsalen, kafeterian, tv-rummen, mötesrummen, gudstjänstlokalen.

Eftersom många av rummen låg bredvid eller ovanpå/under varandra, krävdes SLS-slingor som stoppar överhörningen. Denna kontroll gör att det är möjligt att använda slingorna samtidigt utan att de påverkar ljudet hos varandra. Äldreboendet fick också tillgång till en portabel slinga, som de kan ha med sig på utflykter och vid tillfälliga behov av en extra hörslinga.

Läs mer