Hörslingor för hissar

hissar-1

En hörslinga som är ihopkopplad med hissens eget intercom-system, hjälper hörapparatsbäraren att höra både vid vanligt bruk av hissen och vid nödsituationer. Slingan installeras i taket och allt som sänds ut via högtalarsystemet; ”våningsplan”, ”dörren öppnas/stängs”, brandlarm och kommunikation med hjälppersonal, sänds ut via hörslingan. Det innebär att servicen förbättras samtidigt som det kan innebära en livsviktig hjälp i nödsituationer.


 

CLS-5T

Univox CLS-5T är en kompakt slingförstärkare med brett användningsområde.

Läs mer om CLS-5T


MLS-1

Univox MLS-1 är en kompakt, men kraftfull slingförstärkarmodul avsedd för OEM-applikationer

Läs mer om MLS-1