Hörslingor för hörsalar

Många har aldrig hört talas om hörslingor och har ingen aning om hur mycket tekniken kan kompensera för hörselnedsättning i dåliga ljudmiljöer. Alla offentliga lokaler gynnas av att kompletteras med någon form av hörselprodukt, och ett av de bästa sätten är att installera ett slingsystem som täcker hela lyssningsytan. Det finns många olika slags slingkonfigurationer, men de som passar bäst i hörsalar är oftast SLS-system. Grunden för SLS-system är alltid densamma; två synkrona slingor, Master och Slave, som täcker varandras fält omlott. I hörsalar blir segmentbredden helt enkelt densamma som stolsraderna.

Den här typen av figurationer störs väldigt lite av metallpåverkan från omgivningen, och skapar ett stabilt och jämnt magnetfält i hela lokalen.


SLS

Slingsystem med HiFi-kvalitet och överhörningskontroll

Läs mer om SLS