Hörslingor för kassor och informationsdiskar

kassor-och-infodisk-1

Vid kassan eller informationsdisken kan en slinga betyda skillnaden mellan att höra allt eller ingenting. Våra användarvänliga överdisksystem ökar möjligheten för hörselskadade med hörapparat att med kraftigt förbättrad taluppfattbarhet kommunicera med personalen vid disken.

Ett överdisksystem fungerar automatiskt utan krav på underhåll eller justeringar. Systemen kan installeras med mindre än 1 meters avstånd utan att påverka varandra.

kassor-och-infodisk-2


Boverket säger

I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, kan man läsa följande: 8a § Hinder i form av brister i ljudmiljön ska avhjälpas. Receptioner bör utrustas med teleslinga eller någon annan teknisk lösning så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel.


SmartLoop

SmartLoop – portabel överdiskslinga, som kan läggas, ställas eller monteras under disk.

Läs mer om SmartLoop


kassor-och-infodisk-3

CTC

CTC står för Cross the Counter – överdiskslinga – och är en installerad slinga som placeras under disken.

Läs mer om CTC