Hörslingor för skolor och universitet

skolor-1

En viktig del i barns och ungdomars liv är att bli bekväma och trygga i sina skolmiljöer. Om man kan höra och följa med i undervisningen har man vunnit mycket, både kunskapsmässigt och socialt.

Ett klassrum eller hörsal med hörslinga gör att en elev med hörapparat kan ta del av lektionerna utan att känna sig utanför.

Även om det fortfarande är vanligare hos äldre, så drabbas fler och fler ungdomar av hörselnedsättning. Utöver de som är födda med det, innebär hög live-musik, hörlurar och en konstant ström av högt bakgrundsljud, att en stor del barn och ungdomar blir hörselskadade.

Det är oroväckande och ett problem som förmodligen kommer att växa. Dessa ungdomar måste tas med i beräkningen när man planerar nya skolor, universitet och andra offentliga miljöer, både i förebyggande syfte men också för att täcka de hörselskadades behov.


skolor-2

Mindre rum

I mindre lokaler dras en slingkabel runt rummet. Eleven kan befinna sig var som helst och fortfarande höra bra.

Läs mer


skolor-3

Hörsalar

En hörslinga som kopplas samman med befintlig ljudanläggning gör hörsalar och aulor tillgängliga för alla. Studenter med hörselnedsättning kan omedelbart ta del av undervisningen, utan att behöva skylta med sitt handikapp.

Läs mer


alarm-liten

Hissar

En slinga i hissen gör att elever med hörapparat får en säkrare, tryggare och bekvämare skolmiljö.

Läs mer


Referens: Nothingham University, UK

Univox RF system is being used in the Bio Sciences department at Nottingham University, where they have up to 200 students and 3 courses occurring at the same time. The course tutors provide instruction to their students as they move around this huge lab.

Läs mer