Hörslingor för tåg och stationer

tag-1

Inom passagerartrafiken finns det en mängd olika användningsområden för hörteknik. Det kan gälla knutpunkter som centralstationer med alla vänthallar, plattformar, informationsdiskar, biljettluckor och hissar. Eller ombord på fordon som tåg, tunnelbana, spårvagn, buss, taxi och båtar. Överallt där det är viktigt att information når ut till alla, bör det finnas hörslingor, eftersom det är ett enkelt och säkert sätt för hörapparatbärare att få tillgång till ljudet.


tag-2

Ombord

Med en slinga ombord får hörapparatbärare direkt tillgång till utrop, larm och trafikinformation som sänds ut via högtalarsystemet, utan bekymren med störande bakgrundsljud. Deras resor blir säkrare, enklare och bekvämare, särskilt när de reser ensamma.

Läs mer


tag-3

Vänthallar

Vid plattformar och i vänthallar är högtalarljudet nästintill omöjligt att uppfatta för hörapparatbäraren. Att bara förlita sig på skyltar och displayer är inte ett bra alternativ alla gånger, eftersom många hörselskadade även har nedsatt syn. Att ta emot informationsutropen direkt i örat gör istället resan enklare och bekvämare.

Läs mer


tag-4

Kassor och informationsdiskar

Informationsdiskar och biljettkassor bör anpassas för hörapparatbärare för att underlätta kommunikationen.

Läs mer


tag-5

Hissar

Intercom-systemen i hissar är ofta svåra att uppfatta för hörapparatbärare. Att installera hörslingor i hissarna är ett bra alternativ, inte bara på grund av förbättrad säkerhet, utan även för en enklare och bekvämare resa.

Läs mer


tag-6

NSB Norge

När NSB köpte in 75 st femvagnståg var det viktigt att hitta en passande hörselteknik som kunde integreras med det befintliga högtalarsystemet. Vissa av tågen var pendeltåg i Oslo-området, med restider upp till 90 minuter. Andra var regionaltåg för hela södra Norge med restider upp till 3 timmar. Dessa olika trafikvillkor tillsammans med det norska klimatet och den höga ambitionen att göra dem helt tillgänglighetsanpassade, var en tuff utmaning.

Alla tågvagnar hade avancerad temperatur- och ljudisolering, vilket underlättade installationen av hörslingor. Med noggrann design och utformning av slingorna (som placerades i taket), kunde alla 375 vagnar utrustas med hörslingor som gav bra återgivning av informationen med bra taluppfattbarhet.

Läs mer