Hörslingor inom transportbranschen

Ljudkommunikationen är en viktig del av informationsförmedlingen inom kollektiv- och passagerartrafiken. Men just i dessa miljöer är taluppfattbarheten som svårast för hörapparatbärare. För att skapa en bekvämare och tryggare resa gagnas ombordsystem, vänthallar och plattformar, liksom infodiskar och hissar av hörslingor.