Hörslingor för tunnelbanor, pendeltåg och spårvagnar

tunnelbana-1

Antalet tunnelbanor, pendeltåg och spårvagnar ökar över hela världen. När urbana områden växer, tillkommer fler och fler invånare som förlitar sig på en smidig, säker och bekväm kollektivtrafik.

Tågtillverkare, arkitekter och operatörer blir mer och mer medvetna om de svårigheter som funktionsnedsatta utsätts för i dessa miljöer och beslutsfattare tar hänsyn till detta när man bygger ut tågtrafik, stationer och tillhörande anläggningar. Fokus läggs ofta på tillgänglighetsanpassning för rullstolsburna och rörelsehindrade, trots att denna grupp endast utgör en liten del av den stora gruppen funktionsnedsatta. Den absolut största delen, de med hörselnedsättning, blir ofta bortglömd.

Ljudet i högtalarsystemen är ofta svårt att höra även för normalhörande personer. Att installera hörslingor gör därför enorm skillnad för hörapparatbärare.


tunnelbana-2

Vänthallar

Vid plattformar och i vänthallar är högtalarljudet nästintill omöjligt att uppfatta för hörapparatbäraren. Att bara förlita sig på skyltar och displayer är inte ett bra alternativ alla gånger, eftersom många hörselskadade även har nedsatt syn. Att ta emot informationsutropen direkt i örat gör istället resan enklare och bekvämare.

Läs mer


tunnelbana-3

Ombord

Med en slinga ombord får hörapparatbärare direkt tillgång till utrop, larm och trafikinformation som sänds ut via högtalarsystemet, utan bekymren med störande bakgrundsljud. Deras resor blir säkrare, enklare och bekvämare, särskilt när de reser ensamma.

Läs mer


tunnelbana-4

Kassor och informationsdiskar

Informationsdiskar och biljettkassor bör anpassas för hörapparatbärare för att underlätta kommunikationen.

Läs mer


tunnelbana-5

Hissar

Intercom-systemen i hissar är ofta svåra att uppfatta för hörapparatbärare. Att installera hörslingor i hissarna är ett bra alternativ, inte bara på grund av förbättrad säkerhet, utan även för en enklare och bekvämare resa.

Läs mer


tunnelbana-6

Hong Kongs tunnelbana

Den första tunnelbanelinjen i Hong Kong öppnades 1979. Dagens trafiknät utgörs av 218 kilometer spår och 155 stationer med miljontals passagerare varje dag.

Personer med hörselnedsättning hade stora svårigheter att tillgodogöra sig information vid informationsdiskar och på plattformarna på grund av det höga bakgrundsljudet.

Med installerade hörslingor gjorde man det möjligt att både höra servicepersonalen i informationsluckorna och trafikinformation från högtalarsystemen.

Läs mer