Hörslingor i vård och sjukhusmiljö

Inom ramen för folkhälsa och social välfärd har vi blivit alltmer medvetna om behovet av hörslingor, både på offentliga platser som sjukhus och avdelningar, som hemma hos äldre och hörselskadade patienter. Hörslingor möjliggör ett mer avslappnat och bekvämt liv, samtidigt som de förbättrar säkerheten i nödsituationer.