Integritetspolicy

Bo Edin ABs, med organisationsnummer 556112-1301 (inkl. bifirma Hörbutiken), integritetspolicy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Bo Edin AB som personuppgiftsansvarig

Alla ska känna sig trygga när de anförtror Bo Edin AB sina personuppgifter. Bo Edin AB följer gällande lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Behandling av personuppgifter

Bo Edin AB behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Vi behandlar personuppgifter enbart i syfte att kunna hantera köp, leverans, kundservice samt retur-/garantiärenden.

Vi använder inte uppgifterna för marknadsföring utan samtycke och vi vidarebefordrar inte uppgifterna till annan part eller mottagare i tredje land.

Vi sparar personuppgifter och orderhistorik så länge garantitid finns kvar på köpt vara d.v.s. ett till fem år beroende på produkt. Efter det raderar vi konto och tillhörande uppgifter, såsom köphistorik och leveransinformation. Kunden är ansvarig för att uppvisa kvitto/faktura/el serienummer vid eventuella retur- eller garantiärenden.

Vi har även personuppgifter knutna till leverantörer och andra intressenter. I vissa fall har personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till yrkesroll och då vi bedömt att personen eventuellt är intresserad av specifik information. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och arbetsgivares webbplats. Dessa uppgifter raderas ett år efter senaste kontakt.

Rätt att begära information

Du har alltid rätt att

Begäran ska göras skriftligen till Bo Edin AB på mailadress info@edin.se.

Marknadsföring

Vi skickar nyhetsbrev och produktinformation enbart till dem som aktivt registrerat sig. Till våra företagskunder skickar vi fortlöpande information om produktnyheter, nya priser m.m. till de kontaktpersoner som valt att få information från oss. Via vår hemsida www.edin.se finns möjlighet att anmäla sig till vårt nyhetsbrev.

Samtycke

Kunden samtycker till behandling av personuppgifter genom att genomföra ett köp i webshopen, via mail eller telefon alternativt registrerar sig för att få nyhetsbrev. Innan samtycke lämnas ska kontakten informeras om behandlingen.

Kontaktpersoner hos leverantörer eller hos andra intressenter ska informeras om behandlingen innan registrering av personuppgifter.

Alla har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Bo Edin AB kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Bo Edin AB hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR).

För mer information läs mer här:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/

Kunder som har frågor om Bo Edin ABs hantering av personuppgifter kan kontakta Bo Edin AB per e-post info@edin.se eller på postadress Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö.

Tillgång till personuppgifterna

Inom Bo Edin AB ska så få som möjligt ha tillgång till personuppgifter.

Personuppgifter överförs inte till någon utanför Bo Edin AB annat än som anges nedan.

För att kunna utföra våra kundåtaganden har Bo Edin AB personuppgiftbiträdes- och serviceavtal med bolag som behandlar personuppgifter för Bo Edin ABs räkning, t.ex. transportörer för leverans av beställningar. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Det är vidare alltid Bo Edin AB som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till Bo Edin AB med frågor om behandlingen. Vi kan också behöva låta våra leverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet vår säkerhetspolicy och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Bo Edin AB Integritetspolicy v1 2018-05-24