Om Bo Edin AB


Kontakt


Hearing excellence since 1965

Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter, som Univox hörslinge-, IR- och FM-system.

1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under varumärket Univox. Ända sedan företaget grundades av Bo Edin år 1965, har vårt mål varit att bibehålla och stärka vår position som världsledande leverantör av högkvalitativa produkter med högsta möjliga service till våra kunder. Idag finns Univox representerat i ett 40-tal länder.

Utöver våra egenutvecklade Univox-produkter har vi även försäljning av trådlösa mikrofonsystem, som är ett viktigt komplement till våra slingförstärkare. Vi erbjuder också ett komplett sortiment av hörselprodukter för personligt bruk: telefoner, väckarur, tinnitushjälpmedel, hörapparatsbatterier m.m.

Våra kunder består av både installatörer, återförsäljare, konsumenter och exportdistributörer, där exporten i dag står för ca hälften av försäljningen. Vi är stolta över att bidra till att höja livskvaliteten för de miljontals människor med nedsatt hörsel som finns runt om i världen!


Starkt engagemang har gett resultat

Vårt långsiktiga engagemang i teknik och utveckling har positionerat Univox som en av de ledande leverantörerna av slingförstärkare i världen. Det är svårt att hitta en slingförstärkare med samma egenskaper hos någon annan. En kombination av hög spänning, hög ström och robust mekanik gör att våra slingförstärkare saknar motstycke i världen. I dag tillverkar vi över 10.000 slingförstärkare årligen.

Vi utvecklar samtidigt nya lösningar inom FM- och IR-ljuddistribution för att öka tillgängligheten för hörapparatsbärare. Genom specialanpassade bärbara mottagare fungerar våra system för både normalhörande och hörapparatsbärare.

Vi söker ständigt nya vägar för att förbättra våra produkter ur både användar- och miljösynpunkt, med fokus på utveckling av nya, innovativa och tekniska lösningar. Vårt engagemang fortsätter till förmån för personer som har svårt att höra i sin vardag.


Internationellt standardiseringsarbete (IEC 60118-4:2006)

Univox-metoden för slingförstärkardesign ligger som bas i den internationella standarden IEC 60118-4. Vi fokuserar ständigt på ny teknik och har en aktiv roll i standardiseringsarbetet, som medlem i arbetsgruppen TC-29/MT-20.

I den version av standarden som klubbades år 2006 (IEC-60118-4:2006) är Univox-metoden, som baseras på ITU artificiellt tal, inkluderad.


Försäljningskanaler

När företaget bildades såldes den största delen av produkterna via LIC (f.d. Landstingens Inköpscentral), som då stod för huvuddelen av aktiviteterna inom hörselvården. I dag sker försäljningen till bl.a. till installatörer, återförsäljare av professionella system och produkter för privat bruk, hörselvården i Sverige samt till slutkunder.

Tack vare en bred produktportfölj med högkvalitativa och moderna produkter fick vi redan på 70-talet igång en exportförsäljning och i dag går cirka en tredjedel av försäljningen till länder i Europa och Asien samt till USA. Besök vår internationella hemsida, univox.eu för mer information om vilka länder vi exporterar till och länkar till våra distributörer.


Egenutvecklade produkter

Produktionsenheten, med vilken vi arbetat i över 15 år, besitter stora kunskaper inom området och även inom andra tekniska områden. Vi har goda ekonomiska resurser för att fortsätta bedriva ständig utveckling.


Utbildningsverksamhet och teknisk support

Vi anordnar regelbundet slingkurser i egen regi och vi är också föreläsare. Vi har en hög teknisk kunskap i företaget och bistår våra kunder med teknisk support på en hög nivå. I det arbetet ingår även upprättande av CAD-ritningar.


Övriga produkter

Tack vare vår starka position och erkända kvalitet, har vi aktivt sökt efter samarbetspartners med liknande renommé och kan erbjuda allt från professionella trådlösa mikrofonsystem till hörapparatbatterier:

Varumärke Produkter
AMPLICOMMS Telefoner, telefon- och TV-hjälpmedel, väckarklockor
ARTONE Bluetooth-halsslingor
GEEMARC Telefoner, telefon- och TV-hjälpmedel, väckarklockor
HAB Zink-Luft-batterier för hörapparater och cochlea-implantat
OKAYO Trådlösa mikrofon- och högtalarsystem
RENATA Zink-Luft-batterier för hörapparater, silveroxid- och lithium-batterier
SOUND OASIS Tinnitushjälpmedel

Miljöpolicy

Vi värnar om miljön. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor både på daglig basis och med våra långsiktiga miljömål. Vi är anslutna till REPA och El-kretsen.


Milstolpar

År Milstolpe
1965 Den första Univox-förstärkaren, Univox 33A, utvecklades av Bo Edin. Första leveransen går till Landstingens Inköpscentral (LIC), som ansvarar för all distribution och försäljning.
1969 Världens första slingförstärkare med konstant ström, Univox 34A, lanseras.
1972 Första export går till Tyskland.
1979 Världens första högeffektiva (1000W) slingförstärkare lanseras.
1993 Bolaget expanderar med fokus på produktutveckling. Samarbetet med LIC upphör och försäljning sker nu direkt till installatörer och återförsäljare både i Sverige och på export.
1993 Två-stegs-AGC för ökad taluppfattbarhet introduceras i alla Univox-förstärkare.
1995 Världens första kompletta mätsystem enligt IEC-standarden, Univox FSM, introduceras.
1999 Försäljning direkt till konsument av hörapparatsbatterier och andra hörselprodukter för personligt bruk startar.
2002 Första slingförstärkaren med inbyggd auto-SCART lanseras.
2002 Univox Super Loop System, baserad på ett balanserat 2-lagers-slingsystem, lanseras.
2004 Univox PLS-100 och PLS-300 får som första elektronikprodukter i världen ett EPD-certifikat (Environmental Product Declaration).
2010 Univox FSM 2.0 blir världens första fältstyrkemätare med multiton-mätning.
2010 Univox TLS-1, världens första slingförstärkare specialdesignat för fordon som tåg och fartyg, lanseras.
2011 Den helautomatiska slingförstärkaren Univox Autoloop introduceras.
2012 Bo Edin AB startar dotterbolag i Storbritannien.
2012 Världens första kostnadsfria projekteringsverktyg för slingsystem, Univox Loop Designer, introduceras.
2014 De effektiva professionella slingförstärkarna med switchat nätaggregat, Univox PLS-X-serien, introduceras.
2015 En helt ny generation SLS-förstärkare, som är baserade på klass D-teknologi introducerades på marknaden.
2018 Univox lanserar sitt första IR-system.
2019 Univox lanserar FM- och guidesystem.