Om vårt miljöarbete

29 maj, 2020

Här på Bo Edin AB följer vi gällande miljölagstiftning och andra krav med en strävan att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Vi är anslutna till Elkretsen och FTI och utöver att kontrollera att samtliga offererade produkter produceras i ISO-certifierade fabriker, källsortering, föra ett aktivt arbete med att minimera transporter, undvika flygfrakt samt att lägga stort fokus på miljön vid val av företagsbilar så arbetar också vår lagerpersonal aktivt med effektivisera platsutnyttjandet i våra utgående leveranser samtidigt som en minskning användandet av utfyllnadsmaterial och optimerade förpackningar möjliggörs.

Vi bearbetar också våra leverantörer för att minska onödigt tomrum i deras leveranser till oss och likaså förs ett kontinuerligt arbete med att minska både vårt eget och våra leverantörers användande av transportemballage i plast.

Men framförallt så utvecklas vårt eget miljöarbete kontinuerligt och vi försöker ständigt utmana våra mål att minska påverkan på miljön medan vi utvecklar kommande generations mest effektiva slingor.