CLS-5

Artikelnummer: 212012

För TV-rum och hiss-/bussinstallationer

Kontakta oss

Miljöprioriterad slingförstärkare med digital ingång

Univox CLS-5 är en kompakt slingförstärkare med brett användningsområde, såsom större TV- och sällskapsrum eller i bussar och hissar. Den kan anslutas både till 110-240 V AC eller 12-24 V DC (batteridrift/backup).

Precis som föregångaren, Univox TV-200, har den en effektiv elektronisk transformator. Detta har bidragit till mer än 90 % mindre kopparhalt och färre och mindre miljökänsliga kondensatorer. Jämfört med traditionella slingförstärkare har vi halverat användningen av miljöpåverkande material, samtidigt som vi har en förstärkare med lägre energiförbrukning. Den elektroniska transformatorn ger en hög ljudkvalitet och eliminerar modulationsbrum som kan uppstå med vid högre effektuttag vid användning av traditionella toroid-transformatorer.

Vi har lagt stort fokus på ljudupplevelsen för användaren med full spektrumindikering för att lättare uppfatta signalen oavsett hörselnedsättning. En inbyggd, två-stegs, AGC (automatic gain control) och tonkontroll för metallförluster förbättrar taluppfattbarheten och lyssningskomforten ytterligare.

Förstärkaren har 7 olika typer av ingångar. Utöver den nytillkomna digitala ingången (optisk och coax), kan den anslutas via RCA, 3,5mm mikrofoningång eller SCART med automatisk omkoppling. Därutöver finns det två ingångar på kopplingsplinten. När förstärkaren är ansluten till TV via SCART kan det uppstå ett eko, vilket lätt justeras med den inbyggda synkroniseringsfunktionen, TV Sync.


Egenskaper

Teknisk info, oformaterad text


Baksida