FSM 2.0

Artikelnummer: 401040 (Utgången produkt)

Mikroprocessorstyrd fältstyrkemätare


Univox FSM 2.0 är en modern fältstyrkemätare med helt unika funktioner och mätegenskaper. FSM 2.0 är byggd kring en mikroprocessor som hjälper dig att utföra avancerade mätningar. Den nya automatiserade multiton-metoden ger snabbare och mer precisa och reproducerbara mätresultat jämfört med att använda ”pink noise”. Alla detaljer kontrolleras av mikroprocessorn och resultaten visas tydligt på den upplysta LCD-skärmen. Alla steg i mätproceduren är enkla att utföra och kommer i logisk följd enligt mätcertifikatets utformning.

FSM 2.0 är världens enda fältstyrkemätare som helt uppfyller IEC 60118-4 och mäter brus ner till -52dB. Detta är möjligt då inga analoga signaler passerar mikroprocessorn. Den digitala mikroprocessorn används bara till att kontrollera hårdvaran. FSM 2.0 är också det enda instrumentet som klarar av att mäta överhörningsnivåer som döljs bakom brusnivån tack vare skarpa filter som är synkroniserat med de medföljande ljudfilerna. Brusspektrummätningen visar enkelt om bakgrundsstörningen är tydligt hörbar.

FSM 2.0 är omprogrammerbar, vilket gör det lätt att hantera uppgraderingar i IEC-standarden eller rutiner. Det kommer inte att finnas behov av att köpa ett nytt instrument om standarden uppdateras eller ändras.

Testsignaler

Uthyrning


Egenskaper