Listener

Artikelnummer: 230450, 230453

Slingmottagare/kontrollinstrument

Kontakta oss

Med dubbla funktioner – för enkel kontroll av hörslinga eller som lyssningshjälpmedel

Univox Listener är en lättanvänd och prisvärd produkt som alltid bör finnas tillgänglig i lokaler där det finns en hörslinga. Listener har dubbla funktioner, den kan dels användas som ett kontrollinstrument och dels som en slingmottagare.

Kontrollinstrument

Där en slinga finns installerad bör det finnas ett kontrollinstrument för den lokalansvarige. Med Univox Listener kan du snabbt och enkelt kontrollera att slingan fungerar som den ska. Listener visar om slingan uppfyller den internationella normen IEC 60118-4 genom två olika LED-indikeringar (grön och gul). Grönt indikerar att slingan fungerar enligt IEC-normen (0dB = 400mA/m). Gult indikerar att slingan fungerar och att hörapparatbäraren kan dra nytta av systemet, men att systemet inte uppfyller normen. Slingan kan även avlyssnas via den inbyggda högtalaren eller med hörlurar som kopplas till Listeners 3,5mm utgång.

Listener ger exakta fältstyrkemätningar för talmaterial motsvarande 125ms (rms) och är därför speciellt lämplig för snabbkontroll av tal i en slinga. Vissa typer av musik kan ge 1-2dB högre värde.

Slingmottagare

Listener kan också användas som slingmottagare av personer med nedsatt hörsel, som inte har hörapparat, eller om hörapparaten saknar T-spole. Användaren tillåts lyssna direkt på ljudkällan via slingan och undviker de problem som kan uppstå vid ett långt avstånd till ljudkällan, såsom låg volym och eko.


Egenskaper


230453 – Listener med hörlurar
230450 – Listener