Hörslinga Informationsskylt 1

Artikelnummer: 285001

Infoskylt Hörslinga. 140×188 mm, kartong

Kontakta oss

Informationsskylt om hörslinga. ”Ställ in hörapparaten i t- eller mt-läge”. 140×188 mm, kartong. Anpassad till ”elskåpsmetallramar”.