SLS-300 XF

Artikelnummer: 215300 (Utgången produkt)

Vid behov av flera slingsystem tätt intill varandra

Kontakta oss

HiFi system med 3D överhörningskontroll

Univox SLS – Super Loop System® – är andra generationen slingsystem där vi har löst många av de begränsningar som kan associeras med ett konventionellt slingsystem. Med SLS kan vi bland annat begränsa den horisontella och vertikala överhörningen, begränsa inverkan från metaller i slingan och maximera ljudupplevelsen med en kraftigt förbättrad dynamik!

SLS är utvecklat för professionella installationer där ljudkvalitet, förutsägbart slutresultat och möjlighet att installera slingor i angränsande rum är viktiga parametrar. Med Univox SLS kontrolleras fältet 3-dimensionellt. Detta gör det möjligt att uppnå olika fältstyrkor vid varierande höjder, t.ex. vid sittande eller stående position, samt ge full täckning av en utskjutbar sittsektion med olika höjder.

SLS bygger på ett balanserade 2-lagers slingsystem som ger ett mycket jämnt fält även vid högre frekvenser, vilket är svårt med konventionella system och som är så viktigt för taluppfattbarheten för hörapparatanvändaren. Det balanserade fältet neutraliserar och nollar ut de normala interferensproblemen mellan slinga och audio-/videosystem som mikrofoner och projektorer. De vanliga problemen med frekvensberoende dämpning och interferens av metall i byggnader minskas kraftigt med motfassystemet. Installationen stabil och förutsägbar och det slutgiltiga resultatet blir en hörslinga i HiFi-klass!


Egenskaper


Baksida

sls-300xf-back