SLS-700

Artikelnummer: 215700 (Utgången produkt)

Slingsystem med minimal överhörning för stora ytor


OBS! Ersätts av SLS-900 tills vidare. 

Univox SLS – Super Loop System® – är utvecklat för professionella installationer där ljudkvalitet, förutsägbart slutresultat och möjlighet att installera slingor i angränsande rum är viktiga parametrar. Med Univox SLS kontrolleras fältet 3-dimensionellt. Detta gör det möjligt att uppnå olika fältstyrkor vid varierande höjder, t.ex. vid sittande eller stående position, samt ge full täckning av en utskjutbar sittsektion med olika höjder.

Univox SLS är ett fullt balanserat 2-lagers slingsystem som ger ett mycket jämnt fält även för högre frekvenser, något som är mycket svårt med konventionella system och som är speciellt viktigt för taluppfattbarheten för hörapparatbärarna. Det balanserade fältet neutraliserar och nollar ut de normala interferensproblemen mellan slinga och audio-/videosystem som mikrofoner och projektorer. De vanliga problemen med frekvensberoende dämpning och interferens av metall i byggnader minskas kraftigt tack vare motfassystemet. Totalt gör detta installationen stabil och förutsägbar.

Univox SLS-700/900 bygger på två separata slingfigurationer, Master och Slave, som kopplas till varsin 19″ rackenhet med matchade slutsteg. Master- och Slave-enheterna är sammankopplade med en signalkabel på baksidan och alla signalkällor kopplas till Master-förstärkaren. De kraftfulla slutstegen gör SLS-700 speciellt lämplig för stora ytor – teatrar, kongresshallar, idrottsanläggningar. För mycket svåra miljöer med extra kraftig armering finns även ett starkare alternativ i SLS-900. Rätt projekterad, installerad och injusterad kan SLS-700 täcka ytor upp till ca 650m2.


Egenskaper


Baksida

SLS-700_rear_HR