TV Sync

Artikelnummer: 203060 (Utgången produkt)

Digital TV-synkronisering för LCD-/plasma-TV

Kontakta oss

Inget eko eller ljud-bild-synkroniseringsfel tack vare TV Sync

Problemet

Slingförstärkare och andra hörselprodukter som installeras i konferensrum, hotellobbyer och i människors hem kopplas ofta till en TV. Många upplever ekon och ljudsynkroniseringsproblem när dessa används med moderna platta plasma- eller LCD-skärmar. Bildprocessorn i en ny platt TV gör att bilden släpar efter. De flesta TV-skärmar fördröjer även ljudet som hörs i TV-ns högtalare så att ljud och bild åter synkroniseras. Ljudet från ljudkälla som kopplats till hörselprodukten via SCART-kopplingen eller annan koppling är dock inte fördröjt. Detta resulterar i att TV-tittaren upplever ljudsynkroniseringsproblem och en störande eko-effekt, m.a.o. hörs ljudet både i realtid från hörselprodukten samtidigt som det fördröjda ljudet från TV-ns högtalare.

Lösningen

Univox TV Sync är en enkel lösning på problemet. Den kan användas till alla former av hörselprodukter, såsom sling-, IR- eller FM-system och kan kopplas till alla typer av TV-skärmar. Den inbyggda AutoScart-funktionen slår automatiskt över till den aktiva ljudkällan som är ansluten via SCART-kontakten. Alla ingångar nivåkontrolleras dessutom av tvåstegs AGC-funktionen för att uppnå en jämn nivå med hög taluppfattbarhet. Du ställer själv in fördröjningen på ljudet till dess att ekot försvinner.

Så här fungerar det

Univox TV Sync fördröjer ljudet från den aktiva ljudkällan till att matcha det fördröjda ljudet från TV-ns egna högtalare. Fördröjningen (2-35ms) ställs in genom att vrida på TV Sync-enhetens potentiometer för att uppnå en perfekt ekofri ljudsynkronisering − lyssna och justera.


Egenskaper