Fler receptioner behöver hörslingor

scandicFör inte så länge sedan blev receptioner klassade som platser som bör utrustas med hörhjälpmedel. Inom hörselvärlden upplever man ofta att Boverkets rekommendationer kring tillgänglighet tyvärr inte följs, men några som har gjort det är Scandic Hotels. Tillsammans med Univox har de utrustat alla sina hotell i Sverige med receptionsslingor.

Ett enkelt sätt att underlätta vardagen för hörselnedsatta är att installera hjälpmedel i offentlig miljö. På allmänna platser och i byggnader, som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde, ska enligt Boverket enkelt avhjälpta hinder undanröjas. 2013 tillades att just receptioner klassas som platser som bör utrustas med hörhjälpmedel; teleslinga, IR-system eller annan teknisk lösning som gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att höra. Det kan gälla receptioner som biljettkassor, informationsluckor eller hos vårdmottagningar.

Scandic Hotels vände sig till Univox redan 2005, när de genomförde sitt omfattande program för handikappanpassning. Den överlägset största gruppen med funktionsnedsättning i samhället är hörselskadade. Därför var installationen av receptionsslingor i samtliga svenska Scandic-hotell ett viktigt beslut. Man använde sig av Univox CTC, som är en komplett lösning för överdisksystem och ett enkelt hjälpmedel för att utrusta miljöer på rätt sätt. Nu förses alla nya Scandic-hotell med baspaketet och följer därmed det senaste tillägget i Boverkets allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder.


ctc

Hörslingesystem för receptioner och kassor

Univox CTC-system (Cross the Counter System) är ett komplett system med hörslinga för receptioner, informationsdiskar och butiks- och biljettkassor. Systemet består av en slingförstärkare, en mikrofon samt en slingkudde. Installerat i en kassa- eller receptionsdisk ger systemet hörselskadade med hörapparat möjlighet att med kraftigt förbättrad taluppfattbarhet kommunicera med personalen vid disken.

Förstärkaren täcker in alla behov från små diskar i trä till större receptioner. Till förstärkaren kopplas antingen en svanhalsmikrofon eller en liten mikrofon att fästa på glas eller vägg. Slingkudden monteras under disken i receptionen eller kassan.

De driftsäkra och kraftigt dimensionerade förstärkarna, med en modern och intelligent AGC-funktion, borgar för bästa taluppfattbarhet i alla situationer. Efter installation fungerar systemet automatiskt, utan vare sig inställningar eller justeringar.


Univox – högkvalitativa slingförstärkare i världsklass

Univox är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter. Det är vår övertygelse att en hörslinga är den bästa lösningen att förmedla ljud till personer som bär hörapparat. Ända sedan företaget grundades 1965, har vårt mål varit att bibehålla och stärka vår position som världsledande leverantör av högkvalitativa produkter med högsta möjliga service till våra kunder. Vi är stolta över att bidra till att höja livskvaliteten för de miljontals människor med nedsatt hörsel som finns runt om i världen.