Support

Support professionella produkter (slingförstärkare, projektering etc) 

Telefon: 08-509 395 20
E-post: support@edin.se

Kundservice för hörselprodukter, konsumentprodukter, privatpersoner, allmänna frågor

Telefon: 08-767 18 18
E-post: info@edin.se