Projekteringsarbete


Att få projekteringshjälp från oss är enkelt och i de allra flesta fall gratis. Vi erbjuder hjälp på tre sätt:

För projektörer – fyll i projekteringsformulär:

Projekteringsformulär (Word – laddas ner automatiskt)

Projekteringsformulär (PDF – ladda ner innan ifyllning!)

För el- och byggnadskonsulter:

Se vår mall för offertförfrågan hörslingesystem (PDF)

Ladda ner Word-mall – offertförfrågan hörslingesystem


ULD

Självhjälp är det snabbaste sättet för dig att projektera en slinga. Univox Loop Designer (ULD) är ett gratis on-lineverktyg för projektering av slingor. Du har egen kontroll över ditt projekt och i de flesta fall är du minuter från att bli färdig med din projektering. Grundläggande erfarenhet och förståelse kring slingor krävs men ingen djupare expertis.

Du kan med ett knapptryck producera en designfil som du enkelt mailar till vår support för en verifiering vid osäkerhet. Sådana frågor besvaras normalt samma dag. Du kan producera en snygg PDF för att vidarebefordra till kund. I slutändan hjälper verktyget dig att välja lämplig figuration med rätt slingförstärkare. Användarhandbok samt utbildningsfilmer finns inbakat i programmet.

Läs mer om ULD här.


Enkla projekteringar

Enkla projekteringar hjälper vi till med gratis. Med ”enkla” menar vi enstaka eller ett fåtal rum av standardkarriär: Dagrum, skolsalar, aulor, kyrkor mm. Arbetet görs löpande och normalt kan vi återkomma med ett förslag inom ett par dagar till en vecka. Använd projekteringsformuläret högst upp på sidan. Ring vår support vid akuta fall, vi slår gärna knut på oss själva om det bara är möjligt.

För att utföra en enkel projektering behöver vi veta t ex:

A) En måttsatt ritning där lyssningsytan är tydligt markerad.

B) En förklaring av var och hur slingkabeln ska/kan placeras. Framförallt höjd och byggmaterial för att förutse ev. metallpåverkan är av stor vikt. Ge gärna fler alternativ. Ex. Slingkabeln förläggs i golvnivå. Golvkonstruktionen är armerad betong. På den armerade betongen ligger ett trägolv som man inte har för avsikt att riva upp.
Detta säger oss att: 1- kabeln kan ej förläggas över golvet mellan golvskikten. 2- att vi måste ta med armeringen i vår beräkning för metallpåverkan.

C) Finns det några begränsningar kring överhörning? Vertikalt och horisontellt. Hur ligger rummen i förhållande till varandra?

D) Vilken typ av ljudkälla kommer att användas/kopplas till förstärkaren?

E) Var kommer slingförstärkaren att installeras i förhållande till slingan? Det vi söker är längden på ledkabeln mellan slinga och förstärkare för att ta med resistansen i vår beräkning.

F) Finns krav eller önskan om vilken typ av kabel som ska användas till slingan?

Vi får ofta förfrågningar endast bestående av vidarebefordrade handlingar. Ibland flera hundra sidor långa, där det allra mesta inte är av vikt för slingan. Att sätta sig in i sådant material är inte ”enkelt”. För att det ska gå snabbt och smidigt vill vi bara ha det absolut relevanta ur elbeskrivningen och endast de ritningar som berör slingornas förläggning.


Komplexa projekteringsarbeten

Komplext projekteringsarbete är allt sådant som är tidskrävande. Arbete som kan ta både timmar och ibland dagar att utföra. Dessa arbeten är inte gratis. Det som kan göra en projektering komplex är:

A) Många rum med olika slingfigurationer

B) Obearbetat material där vi själva behöver sätta oss in i projektets detaljer

C) Speciallösningar

Kontakta i dessa fall vår support för en kostnadsuppskattning. Arbetet bedrivs med löpande timkostnad 800 SEK/timme. Om Support mottar en projekteringsförfrågan och uppfattar projektet som komplext, dvs att det kommer att krävas mer än 30 minuters arbete, kommer vi att kontakta dig för en förfrågan att gå vidare med ett komplext (debiterat) projekt. Alternativet är att du kan komplettera med saknad information, ritningar etc. för att göra ärendet ”enkelt” för oss.