Certifiera din installation

Det är viktigt att planera slinginstallationen noggrant och kontrollera anläggningen när installationen är klar. För att säkerställa att installationen uppfyller krav på fältstyrka, jämnhet och frekvensåtergivning finns sedan 1995 en internationell standard, IEC 60118-4. Använd FSM fältstyrkemätare – ett professionellt mätinstrument för installatörer, ljudtekniker och annan teknisk personal – och följ certifikatet för mätning av hörslingor nedan.

Univox checklista för felsökning

Certifikat för mätning av hörslingor med FSM-Basic (ifyllbar pdf)

FSM Testsignaler (Ladda ner ljudfiler)

 

Univox FSM Basic Fältstyrkemätare  – produktsida

 


Univox FSM 2.0 (utgången produkt)

Univox FSM 2.0 Fältstyrkemätare

Certifikat för mätning av hörslingor med FSM 2.0 (ifyllbar pdf)


IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) är den världsledande organisationen för utveckling av internationella standarder för elektriska, elektroniska och relaterade teknologier. IEC, grundat 1906, är en av tre systerorganisationer (IEC, ISO och ITU) som utvecklar internationella standarder.

Bo Edin AB (Univox) har tillsammans med arbetsgruppen TC-29/MT-20 utarbetat slingstandarden IEC 60118-4. Standarden uppdaterades 2015.