FAQ Professionella produkter

Klicka på ämnet för att se frågor och svar. Om du undrar något är du alltid välkommen att höra av dig till 08-509 395 20 eller support@edin.se.

Du hittar bruks- och installationsanvisningar till våra produkter under produktsidorna.

Frågor och svar för konsumentprodukter


Välj område


Slingkabel och placering

Jag ska installera teleslinga i en kyrka. Hur gör man då man inte kan hitta någonstans att lägga slingan?

Det kan fungera att dra slingan på utsidan och runt kyrkan, ofta med bra resultat. Kontakta oss för mer information.

Vi ska byta förstärkare i församlingshemmet då den gamla gått sönder. Den installerade slingkabeln är mycket tunn, 1mm2. Hur gör jag?

Man kan prova att använda en större förstärkare för att kompensera den tunna kabeln.

Vi kan inte lägga slingan i golvet p g a att befintligt träparkettgolv skall bibehållas. Hur gör vi?

Då kan du lägga kabeln i golvsockeln eller i taket.

Kan man installera slinga i gradäng?

Ja, med Univox SLS-system ovan gradängen för bästa verkningsgrad och minimal påverkan från metallkonstruktion.

Det finns armering i betongen. Kan man lägga kopparfolie ovan betongen och flytspackla över?

Ja, men det är viktigt att kontrollmäta slingorna innan spackling.

Det ligger värmerör i golvet. Kan man installera slingor ovanpå?

Det fungerar ofta väldigt bra men det är viktigt att mäta innan golvläggning görs.

Går det att lägga slingor i rör som ska gjutas ner i betong?

Ja, men armering i betongen kan försämra resultatet och provmätning (använd FSM 2.0) av slingorna innan övergjutning är nödvändigt.

Var är det bäst att placera slingkabeln – i golvet eller i taket?

Det beror på slingans storlek. En liten konventionell slinga klarar mindre höjdvariationer jämfört med en stor. Således kan en slinga som är t.ex 15 x 15m monteras 4 m i takhöjd med en god täckning och verkningsgrad medan en slinga som är 7×7 endast kan monteras 2.4 upp utan att verkningsgraden påverkas.

Vi planerar att lägga slingkabeln i taket, som består av akustiska takplattor med metallram (60x60cm) – fungerar det?

För att uppnå ett bra resultat måste kabeln läggas i mitten av plattan, så att den inte hamnar för nära metallramen. Du bör inte lägga kabel i tak i rum som är högre upp än 3m. . Det är inte lämpligt att lägga 8-figurationer då dippet förstoras vid stora avstånd.

Vi planerar att lägga slingkabel i golvnivå i ett rum som är 10×5 m. Hur skall jag lägga slingan?

Börja alltid med en tvåvarvsslinga. Om du inte uppnår ett acceptabelt fält (använd FSM 2.0 för att utföra mätningen), pröva med en envarvsslinga. För små lokaler som detta exempel är det troligt att en 2-vars slinga ger det bästa resultatet.

Hur göra jag för att skarva foliekabeln?

Att löda folien ger det bästa resultatet och syns minst under t. ex mattor. Det går också skarva med vanlig kabel bara man behåller samma area. För terminering och skarvning till rundkabel kan man använda vår presstång (Ebeco). Presstången används dels för att montera anslutningsklämmorna på kopparfolien, dels för att pressa ihop anslutningsklämmorna kring anslutningskabeln.

Hur lång kan en signalkabel mellan en mixer och en slingförstärkare vara?

De grundläggande problemen som kan uppkomma med långa ledningar är bl.a. dämpad diskant och risk för inducerade störningar från omkringliggande system (högtalarkablar, slingtråd, dataledningar, osv).

Den maximala längden går inte specificera helt generellt, men signalkabeln skall alltid vara balanserad om längden är mer än ca 2m.

I övrigt beror den maximala längden på flera sammanlagda parametrar bl. a. på hur bra skärmad och balanserad kabeln är, hur bra balanseringen är från mixern, nivån från mixern (minst 0dBV=0.775V, helst +4dBV) och även utimpedansen från mixern.

Signalkabelns placering är mycket viktig. Den bör aldrig ligga nära och parallellt långa sträckor med andra ledningar som t.ex. slingtråd, högtalarkabel, data-nät, osv. En gammal tumregel är minst 3dm från intilliggande ledningar. Korsande ledningar stör oftast inte alls.

Alltså vanliga generella installationsregler för audio- och tele-tekniska installationer, då kan längden uppgå till över 100m.

I princip finns ingen övre gräns.

Notera att det är relativt sällan som professionell linje-nivå (signalen mellan mixer och externa enheter) orsakar problem. Oftast är det mikrofoners låga signalnivå som kan interferera med andra system.


Överhörning

Vad bör man tänka på i byggnader med HDF-bjälklag?

HDF-bjälklag, eller förspänt håldäck, ersätter allt oftare vanlig armerad betong. Bra att ha i åtanke när man projekterar hörslingor i dessa typer av byggnader, är att detta förhållandevis lätta betongbjälklaget saknar de traditionella armeringsnäten av järn. Man kan räkna med en mycket liten metallpåverkan, till skillnad från traditionella betongbjälklag där de ingjutna armeringsnäten påverkar hörslingans prestanda ganska påtagligt. Installationerna blir därför ofta enklare, men däremot är en kraftigare vertikal överhörning att förvänta.

Projektering i Univox Loop Designer (ULD)
Vid projektering i vårt webbaserade projekteringsverktyg Univox Loop Designer (ULD) kan man vid val av Environment välja ”Free field – no metal (0dB)”. Denna inställning motsvarar i mycket högre grad den förväntade metallpåverkan än t.ex. ”Standard reinforced concrete”.

Om SLS-system inte kan användas i byggnaden finns det alternativa lösningar som trådlösa radiosystem (FM-system) och IR-system (infraröd strålning) som består av stationära sändare och bärbara mottagare med hörlurar eller halsslinga . Även mindre slingsystem eller bärbara slingsystem med begränsat fältstyrka kan användas, till exempel CTC och SmartLoop / P-CTC, främst i receptionen och för en-till-en-kommunikation i mötesrum och kontor.

Går det att installera slingor i rum som ligger bredvid varandra och använda olika program i rummen?

Ja, det går med Univox SLS-förstärkare.


Slingförstärkare

Vilken slingförstärkare rekommenderar ni för en ny hörsal som ännu inte är byggd?

Vi rekommenderar SLS-förstärkarna för att undvika överhörning och för att skapa ett jämnt magnetfält med bättre frekvensåtergivning. Om man använder en standard-PLS-förstärkare finns risk för rundgång vid användning av elgitarr och andra stränginstrument i hörsalen.

Vi planerar att installera en hörslinga i en sportarena. Vilken förstärkare rekommenderar ni?

En sportarena är en stor yta att täcka, och för att skapa ett jämnt fält krävs en SLS-förstärkare. Med SLS-förstärkarna får man ett bra ljud samtidigt som man kan använda olika programmaterial för olika delar av arenan.

Hur ansluter jag två SLS-system intill varandra för att få optimal ljudkvalitet?

1) Anslut en signal till bägge förstärkarna, helst en sinuston
2) Anslut både MASTER- och SLAVE-slingorna till bägge förstärkarna
3) Ställ SLAVE-förstärkarnas nivån på utströmmen till minimum
4) Ställ nivån på utströmmen till ca -3dB i bägge MASTER-systemen
5) Lyssna på ljudet från slingan med en slingmottagare (Univox Listener eller Univox FSM) medan du byter fas (slingkabel) på en av dem till dess ljudet är korrekt. Den ena positionen låter distorderat medan den andra låter rent
6) Upprepa steg 3-5 i proceduren ovan även för SLAVE-systemen
7) Efter att ha slutfört proceduren ovan, justera/certifiera slingsystemen enligt IEC-normen 60188-4

Vid installation behövs ofta större förstärkare än specificerat som täckyta – varför?

Metaller som armering och liknande begränsar fältstyrkan speciellt i mitten av slingorna. Allmänt kan sägas att det är olämpligt med stora avstånd mellan slingtrådarna därför att nivån och speciellt diskantåtergivningen blir kraftigt reducerad. Därför behövs oftast god effektmarginal för att uppfylla IEC-normen för hörslingor. Den faktiska täckytan minskas med ca 20-50% i typiska armerade rum.

De nya Univox SLS-systemen (Super Loop System) har inte detta problem.

Slingförstärkaren självsvänger när jag använder den med min PA-anläggning. Det uppträder ett visslande ljud som påminner om akustiska återkopplingsproblem när man använder mikrofoner tillsammans med ett högtalarsystem. Vad beror detta på?

Försök först att isolera de båda systemen och kontrollera att de fungerar var för sig:

Om förstärkaren självsvänger (lysdioden ”Input” blinkar):

Minska slingströmmen eller avlägsna slingtråden. Om självsvängningen upphör kan felet bero på att slingtråden är skadad och kortsluten till säkerhetsjord alternativt kan det vara fel på förstärkaren.

Om självsvängning endast uppstår när systemen är sammankopplade, dra ner slingströmmen till miniminivå. Om självsvängningen upphör är det troligt att det är ett återkopplingsproblem mellan någon av ingångarna och slingtråden (ex. känsliga dynamiska mikrofoner som befinner sig nära slingtråden). Ingångar och utgångar (slingtråd) skall läggas så långt från varandra som möjligt för att undvika återkoppling.

Hur påverkas nivån av olika kablar när man använder Autoloop?

Vi har kontrollmätt den resulterade nivån med olika kablar 0.5 ,1.0 ,1.5 ,3.0mm². Resultatet: skillnaden är inte hörbar.Dock kan sägas att för att få MAXIMAL täckyta får tråden inte vara för tunn.

Skillnaden mellan 1.0 och 3.0mm² är 2dB

Skillnaden mellan 0.5 och 1.0mm² är 1dB

Jag har blivit ombedd att installera en slinga i en metallhiss med neonljus i taket. Vilken slingförstärkare och vilken slingkonfiguration bör jag använda?

Grundkonfigurationen bör vara en flervarvsslinga för att minska metallens negativa påverkan på fältstyrkan. En installation bör vara 4-8 varv med en 1-2mm² kabel. Slutligt antal varv måste verifieras och är beroende av slingans storlek och vilken slingförstärkare som används, förslagsvis CLS-5T.

OBS

Normalt ansluts förstärkaren till hissens telefonsystem. Anslutningarna måste isoleras med en jordisolator och den kan du beställa av oss.

Slingförstärkaren kommer att flyttas runt och användas i olika rum med olika slingor. Vad behöver vi tänka på?

Informera användaren/användarna att slingströmmen måste justeras individuellt för varje slinga.

Vi ska byta ut en trasig slingförstärkare i ett tv-rum. Slingkabeln är väldigt tunn, 1mm². Vilken förstärkare rekommenderar ni?

Pröva med en starkare slingförstärkare för att kompensera för den tunna kabeln.

Jag vill ansluta två PLS-300 till en ljudkälla, men jag har bara en utgång. Kan jag använda Line Out RCA för att ansluta ljudkällan till den andra förstärkaren?

Ja, du kan använda RCA-utgången för att ansluta ljudkällan. (Obs! PLS-300 är utgången produkt)

Går det att få en override-funktion på PLS-100?

Nej, det går inte. (Obs! PLS-100 är en utgången produkt)


Mätning/Kontroll

Vi ska installera slingorna i ett äldreboende – behöver vi mäta slingorna?

Ja, slingorna bör testas och mätas (använd FSM 2.0) så att de uppfyller IEC-normen 60118-4.


Portabel slingväska

Kan man spela in från P-Loop 2.0?

Ja, genom att använda utgången ”0dB out”.

Hur många kvadratmeter täcker slingväskan?

Med den medföljande kabelvindan på 35 meter blir det 75 m². Lägger man till förlängningskabeln så dubbleras ytan till 150 m².

 


CTC-system

Jag skall installera slingor i informationsdiskar. Det finns inga metallkonstruktioner och det är 1m mellan diskarna. Vilken förstärkare rekommenderar ni?

Vi rekommenderar Univox CLS-1 med vår slingkudde, dvs CTC-systemet. Om du använder en annan slingkudde kan överhörningen bli mer än 1m.

Kan vi ansluta två mikrofoner till CLS-1 slingförstärkaren, eller tar de ut varandra?

Ja, CLS-1 (och DLS-50/70 utgångna produkter) har två mikrofoningångar. Om du använder CLS-1 har den en separat mikrofoningång med justerbar gain. Använd den ingången för huvudmikrofonen och den andra ingången (Line/Mic) till den andra. När man använder denna ingång bör akustisk bakgrundsstörning vara så låg som möjligt. Alla ingångar har phantomspänning.

(När det gäller DLS-50/70, fungerar mikrofoningångarna oftast bra genom att endast reglera AGC, men kan inte finjusteras för exakt känslighet och akustiska bakgrundsstörningar.)

Kan man ansluta högtalare till CTC-systemet och samtidigt ha kvar slingkudden?

Ja, anslut kudden till uttaget för slingkudde och anslut högtalaren till hörlursuttaget. Aktiva högtalare fungerar bäst. Om du inte har en aktiv högtalare och nivån blir för låg, använd uttaget för slingkudden eller slingan (sling- och kudduttaget är parallella).


Guidesystem

Går det att ha sändaren påslagen under laddning?

Det går att låta sändaren stå på i on-läge men rekommenderas inte då drifttiden på sändaren förkortas genom att den inte blir fulladdad.

Det blir också onödigt slitage på sändaren som står på hela tiden och aldrig får vila.


Högtalare/PA

Har OKAYO-systemet dubbla mottagare för bättre mottagning (diversity)?

Ja, dubbla mottagare finns i EJ-700-serien.

Kan man köra 2 trådlösa och en sladdbunden mikrofon samtidigt om man har Okayo-högtalare med dubbelmottagare?

Ja, det går bra.

Ibland försvinner ljudet helt. Vad kan det vara för fel?

Kontrollera om RX-lysdioden på mottagaren lyser när ljudet försvinner. Lyser dessa är det förmodligen fel på mikrofonen. Om den slocknar är det förmodligen s k ”drop outs” som inträffar. Det kan bero på att det finns en annan sändare med samma kanal igång, eller så kan det hjälpa att flytta lite på mottagaren.