Kurser i slingteknik


OBS! Detta formulär gäller inte för online-utbildningarna, läs mer om nästa slingkurs här!


Om kursen:

En kurs för dig som arbetar professionellt med projektering, installation och certifiering av hörslingor. Kort teoretisk genomgång följs av fokus på projektering i Univox Loop Designer (ULD) och praktiska tips kring installation och mätning/certifiering. En mycket viktig del i att utföra en slinginstallation som uppfyller IEC-standarden och kundens önskemål och krav är en noggrann och proaktiv planering. Därför ägnar vi en del av vår slingkurs åt att visa hur man projekterar hörslingor i olika miljöer. Kursen redogör även för lämpliga metoder för installation av hörslingor samt hur man som sista moment mäter och certifierar slingorna. Många installatörer som har gått vår utbildning har därigenom fått grundläggande kunskaper för att utföra en komplett slinginstallation. Vi vill med våra kurser bidra till att så många projekt som möjligt uppnår hög kvalitet och uppfyller kraven i IEC-normen 60118-4.

Kursen är en heldagskurs och hålls på svenska. Anordnare Bo Edin AB. Kostnadsfritt. Antalet deltagare per kurstillfälle är begränsat till 24-30 personer.


Anmälan

Uppge ditt företag/organisation och vald kursort i kommentarsfältet. Bekräftelsemail med detaljerad info skickas ut c:a en vecka innan kursstart.