Planering

För el- och byggnadskonsulter:Initial planering

OBS! Ingen anläggning är komplett innan den är injusterad enligt IEC 60118-4.


Våra anställda har kunskapen att bidra till ett bra resultat – du behöver inte veta vad du ska fråga, det är vi som ställer de rätta frågorna för att du ska uppnå bästa möjliga resultat!

En noggrann planering av en slinginstallation behöver inte vara komplicerad. Vi vet att våra produkter klarar de flesta miljöer. Vi säljer inte supportpaket för en enkel slinginstallation. I stället ger vi alltid snabba, noggranna svar på dina frågor kring våra förstärkare och andra produkter – allt utan extra kostnad för dig.

Vi har utbildat många installatörer genom åren för att säkerställa att nuvarande och kommande projekt skall uppnå hög kvalitet. Kontakta oss om du vill veta när nästa utbildning äger rum.


Välj slingförstärkare

Börja med att ta reda på förutsättningarna för att uppnå ett bra resultat:

Välj förstärkare med minst 20 % marginal (ibland behövs större marginal) för eventuella förluster p.g.a. armering eller dylikt. OBS! Univox slingförstärkare är specificerade för att uppfylla IEC-standarden (peak 0 dB och 400 mA/m) och skall inte jämföras med förstärkare som är specificerade för endast 100 mA/m (16 gånger lägre!).

I en kvadratisk slinga bör den minsta sidan ej överstiga 10 m, annars bör flera slingor läggas.

Kabel 2 x 2,5 mm2 kan alltid användas. Börja med 2-varvskoppling (speciellt viktigt om en väsentligt mindre yta skall täckas än förstärkarens maximala täckyta).


Glöm inte

Rullstolsplatser skall vara intäckta.

Ta hänsyn till risken för överhörning till eventuell scen samt till rum som ligger intill, nedanför eller ovanför det aktuella rummet och som har eller skall utrustas med slinga.

Slingkabeln få ej täckas av metall, homogen eller som rutnät.

Undvik så långt möjligt att förlägga slingkabeln parallellt med och nära metallkonstruktioner som i sig utgör en slinga (t.ex. armeringsnät eller kassettinnertak).

Tilledningen skall tvinnas eller vara parad och ha minst samma diameter som slingkabeln.

Slingkabeln får ej läggas parallellt med och nära andra störkänsliga ledningar (signalkällor), t.ex. mikrofon- och mixerkablar. Korsningar är dock tillåtna.

Slingkabeln skall heller inte förläggas i närheten av teknisk utrustning (mixerbord, projektorer etc).”På plats”-planering

Mät störnivån med FSM 2.0 fältstyrkemätare, ett professionellt mätinstrument för installatörer, ljudtekniker och annan teknisk personal. Störnivån bör vara lägre än -47dB relativt 400mA/m, men upp till -32dB kan accepteras.

IEC-certifikatet , som levereras med samtliga professionella förstärkare har en enkel steg-för-steg instruktion som beskriver hur mätning av störnivån och andra ätningar skall utföras för att uppfylla IEC-60118-4. När en slinga väl är installerad och certifierad fungerar den I många år utan underhåll och ingen ytterligare certifiering är nödvändig. Däremot är det viktigt att tillse att de lokalansvariga har möjlighet att kontrollera slingan regelbundet. Detta görs lämpligtvis med Univox Listener, ett testinstrument/slingmottagare som är enkel att använda för den lokalansvarige.

Börja med en 2-varvsslinga. Det är speciellt viktigt om en väsentligt mindre yta skall täckas än förstärkarens maximala täckyta.


Observera!Certifiera installationen enligt IEC 60118-4

För att säkerställa att hörslingeanläggningar uppfyller krav på fältstyrka, jämnhet och frekvensåtergivning finns sedan 1995 en internationell standard IEC 60118-4. Detta görs enklast med en FSM 2.0 fältstyrkemätare, ett professionellt mätinstrument för installatörer, ljudtekniker och annan teknisk personal.

Klicka här för att läsa mer om certifiering