Planering

För el- och byggnadskonsulter:


Initial planering

OBS! Ingen anläggning är komplett innan den är injusterad enligt IEC 60118-4. Våra anställda har kunskapen att bidra till ett bra resultat – du behöver inte veta vad du ska fråga, det är vi som ställer de rätta frågorna för att du ska uppnå bästa möjliga resultat!

En noggrann planering av en slinginstallation behöver inte vara komplicerad. Vi vet att våra produkter klarar de flesta miljöer. Vi säljer inte supportpaket för en enkel slinginstallation. I stället ger vi alltid snabba, noggranna svar på dina frågor kring våra förstärkare och andra produkter – allt utan extra kostnad för dig.

Vi har utbildat många installatörer genom åren för att säkerställa att nuvarande och kommande projekt skall uppnå hög kvalitet. Kontakta oss om du vill veta när nästa utbildning äger rum.


Välj slingförstärkare

Börja med att ta reda på förutsättningarna för att uppnå ett bra resultat:

Välj förstärkare med minst 20 % marginal (ibland behövs större marginal) för eventuella förluster p.g.a. armering eller dylikt. OBS! Univox slingförstärkare är specificerade för att uppfylla IEC-standarden (peak 0 dB och 400 mA/m) och skall inte jämföras med förstärkare som är specificerade för endast 100 mA/m (16 gånger lägre!).

I en kvadratisk slinga bör den minsta sidan ej överstiga 10 m, annars bör flera slingor läggas.

Kabel 2 x 2,5mm2 kan alltid användas. Börja med 2-varvskoppling (speciellt viktigt om en väsentligt mindre yta skall täckas än förstärkarens maximala täckyta).


Glöm inte


Tillbehör för installation av hörslingor

Vi erbjuder ett brett sortiment av tillbehör för professionell installation av hörslingor och strävar hela tiden efter att utöka det för att göra det lättare för installatörerna.

Kabel

Vårt utbud av kopparfoliekabel har nyligen utökats med 2,5mm2 på 200m-rulle. Denna gör det möjligt att lägga ut långa SLS-slingor utan att behöva skarva, något som både tar tid och skapar risk för glapp, ojämnheter och problem vid golvläggningen. Naturligtvis finns 100m-rullen också kvar för mindre slingsystem och kopparfolien finns även tillgänglig med area på 1,25mm2, 1,8mm2 samt som dubbelledad kabel med area på 2×2,5mm2 som finns på både 50m och 100m-rulle.

I vissa projekt är förläggning av slingkabeln endast möjlig ingjuten i betonggolvet. För detta ändamål kan vi nu erbjuda en speciell kabel som tål den tuffa miljön i betongen – DBC (Direct Burial Cable). Kabeln har tjock gummimantel som är motståndskraftig mot olja och värme samt är brandsäker och rökhämmande. Kabeln har en area på 2,5mm2 och ligger på stabila trummor i längder på 100 resp. 200m.

Vanlig installationskabel finns på 100m-rulle.

Montering av kopparfoliekabel

För att fästa kopparfoliekabeln mot golvet kan vi erbjuda flera olika metoder:

Dubbelhäftande tejp är en smart metod som gör att förläggningen går snabbt och att kopparfoliekabeln skyddas mot betongen. Tejpen finns i två bredder, 30 och 55 mm och ligger på 50 m-rullar.
Täcktejp med varningstryck (Printed Warning Tape, PWT) kan användas som en fästmetod där kopparfoliekabeln ”tejpas fast” mot underlaget men även i kombination med dubbelhäftande tejp eller spraylim. Det fungerar som lätt mekaniskt skydd med täcktejp för att minska risken för att kabeln skärs, sågas, bränns, borras eller slits av vid förläggning av golvbeläggningen. Tejpen finns i två bredder, 50 och 75mm och ligger på 50m-rullar.

Terminering av kopparfoliekabel

Innan kopparfolien ska kopplas in i förstärkarens skruvplint måste den skarvas till en vanlig rund kabel. Ett lätt sätt att göra detta och ett bra alternativ till lödskarvning, är att använda anslutningsklämma som fästs med presstång, både på kopparfoliekabeln och anslutningskabeln. Vi erbjuder både presstången och påsar med 40st anslutningsklämmor.


”På plats”-planering

Mät störnivån med FSM Basic fältstyrkemätare, ett professionellt mätinstrument för installatörer, ljudtekniker och annan teknisk personal. Störnivån bör vara lägre än -47dB relativt 400mA/m, men upp till -32dB kan accepteras.

IEC-certifikatet , som levereras med samtliga professionella förstärkare har en enkel steg-för-steg instruktion som beskriver hur mätning av störnivån och andra ätningar skall utföras för att uppfylla IEC-60118-4. När en slinga väl är installerad och certifierad fungerar den I många år utan underhåll och ingen ytterligare certifiering är nödvändig. Däremot är det viktigt att tillse att de lokalansvariga har möjlighet att kontrollera slingan regelbundet. Detta görs lämpligtvis med Univox Listener, ett testinstrument/slingmottagare som är enkel att använda för den lokalansvarige.

Börja med en 2-varvsslinga. Det är speciellt viktigt om en väsentligt mindre yta skall täckas än förstärkarens maximala täckyta.


Observera!


Certifiera installationen enligt IEC 60118-4

För att säkerställa att hörslingeanläggningar uppfyller krav på fältstyrka, jämnhet och frekvensåtergivning finns sedan 1995 en internationell standard IEC 60118-4. Detta görs enklast med en FSM Basic fältstyrkemätare, ett professionellt mätinstrument för installatörer, ljudtekniker och annan teknisk personal.

Klicka här för att läsa mer om certifiering