PLS eller SLS?

Här är en generell sammanfattning av Univox Professional Loop Systems och Super Loop Systems. De olika produkternas egenskaper varierar, se produkternas specifikationer.


Univox PLS

 

PLS-X1

217100

PLS-X3

217300

PLS-X5

217500

PLS-6

225060

 


Univox PLS Professional Loop System är våra förstärkare för konventionella (korrelerade) slingsystem, där slingan dras runt området som ska vara lyssningsbart. Den består av en enkel eller parad kabel som i båda ändar är kopplad till en slingförstärkare. Kabeln kan dras ett eller två varv runt ytan eller i figur 8-formation.

Användningsområden

Enklare installationer utan krav på minimerad överhörning:

Egenskaper

 


Univox SLS

SLS-1

221000

sls-3SLS-3

223000

SLS-5-front

SLS-5

225000


Univox SLS Super Loop System är ett okorrelerat slingsystem, liknande phased array. Det består av två separata slingsystem (Master och Slave) som kopplade till slingförstärkaren ger ett balanserat system med flera fördelar jämfört med ett konventionellt slingsystem.

Grundprincipen för ett SLS-system är en Master-slinga som täcker hela lyssningsytan samt en överlappande Slave-slinga. Bägge slingorna börjar och slutar med ett ändsegment och däremellan läggs slingorna i lika stora mittsegment. Antalet segment (eller änd-/mittsegmentens bredd) beror på täckytans storlek, krav på kontrollerad överhörning, sittande och/eller stående användare samt i förekommande fall (vid takmontage av slingan) på slingans placeringshöjd.

Användningsområden

Passar i större lokaler och i lokaler med krav på minimal överhörning:

Egenskaper

SLS-figurationer: 

 

1-turn one wire SLS
2-turn two wire SLS

Öppna som .pdf i eget fönster


Uppnå rätt resultat – certifiera

För att uppnå rätt resultat är det viktigt att slingans placering samt att kabelns tvärsnittsyta (area) planeras på rätt sätt. Efter utplacering av slingan, inkoppling av slingförstärkare samt inkoppling av signalkällor måste anläggningen certifieras med bl. a. justering av fältstyrkenivå och mätning av frekvensgång.

Samtliga PLS- och SLS hörslingeförstärkare uppfyller, rätt installerade och injusterade, kraven i gällande norm IEC 60118-4.

För att certifiera krävs att både installation och justering utförs av personal med grundläggande kunskap om systemets uppbyggnad och mätning av slingsystem, samt att en godkänd fältstyrkemätare används. Kontakta oss gärna för alla frågor kring projektering, installation samt mätning/justering.