Univox Loop Designer (ULD)

Univox Loop Designer är ett avancerat projekteringsverktyg för hörslingor. Det web-baserade verktyget används för att underlätta val av slingförstärkare och slingfiguration. Slutresultatet fås i form av en pdf-rapport med rekommendationer av slingförstärkare och typ av slingkabel. Dessutom inkluderas komplett projektdata och ett flertal grafer som visar sling-layout samt magnetfältets spridning inkl. fältstyrkenivå i 2D och 3D.

Nödvändig effekt, spänning och ström, såväl som slingtrådens impedans, räknas ut för varje unikt projekt. Dessutom görs beräkningar av hur mycket slingtråd som behövs i projektet och man kan ställa in nivån på metallpåverkan och önskad ljudkvalitet för att se hur detta påverkar slingans magnetfält. Beräkningar av horisontell och vertikal överhörning kan också göras.

Verktyget är avsett att användas av de som har erfarenhet av projektering och installation av slingor.

Se demovideo för ULD


Versionshistorik och uppdateringar

Vi uppdaterar och förnyar kontinuerligt ULD med nya funktioner, om du vill veta vad som hänt i uppdateringarna så finns versionshistoriken här. Anmäl dig till våra nyhetsutskick här för att få information om uppdateringar och nyheter (ULD-nyheterna kan komma att vara på engelska).

På vår youtubekanal finns bland annat tips och trix samt introduktioner av nya funktioner.


Intresserad av Univox Loop Designer?

Välkommen att kontakta oss på support@edin.se eller tel 08-509 395 20, om du vill få inloggningsuppgifter.


Länkar

Gå till Univox Loop designer

ULD versionshistorik

Anmälan nyhetsutskick

Univox youtubekanal