Univox Loop Designer (ULD)

Vårt egenutvecklade webbaserade projekteringsverktyg för hörslingor, Univox Loop Designer (ULD), är nu uppdaterat till v3.0.

Univox Loop Designer är ett avancerat projekteringsverktyg för hörslingor. Det web-baserade verktyget används för att underlätta val av slingförstärkare och slingfiguration. Slutresultatet fås i form av en pdf-rapport med rekommendationer av slingförstärkare och typ av slingkabel. Dessutom inkluderas komplett projektdata och ett flertal grafer som visar sling-layout samt magnetfältets spridning inkl. fältstyrkenivå i 2D och 3D.

Nödvändig effekt, spänning och ström, såväl som slingtrådens impedans, räknas ut för varje unikt projekt. Dessutom görs beräkningar av hur mycket slingtråd som behövs i projektet och man kan ställa in nivån på metallpåverkan och önskad ljudkvalitet för att se hur detta påverkar slingans magnetfält. Beräkningar av horisontell och vertikal överhörning kan också göras.

Verktyget är avsett att användas av de som har erfarenhet av projektering och installation av slingor.

Gå till Univox Loop Designer


Intresserad av Univox Loop Designer?

Välkommen att kontakta oss på Support, support@edin.se eller tel 08-509 395 20, om du vill få inloggningsuppgifter.