Univox i Advance for Audiologists Magazine

16 april, 2010

Vi har nyligen fått en artikel om hörslingor

Publicerad av den amerikanska tidsskriften Advance for Audiologists Magazine.

Tidningen vänder sig till alla de som arbetar med audionomi och hörselteknik och läses av både audionomer, audiologer och branschfolk. Tanken med artikeln, som är sponsrad av Univox®, är att beskriva vilka möjligheter som öppnar sig för kommunikation i samhället om man har hörapparat med rätt inställd T-spole. Texten tar klart ställning för hörslingor och understryker slingans användarvänlighet jämfört med FM- och IR-system. Läs gärna artikeln här och meddela oss dina synpunkter!

Denna artikel är en av flera om slingor som

Publicerats den senaste tiden i USA och tiden är väl vald. I slutet av februari presenterade HLAA (motsvarigheten till HRF i USA) samt AAA (den största audionomorganisationen i USA) en gemensam kampanj som de döpt till ”Get in the Hearing Loop”. Du kan läsa kampanjens press release här.

Kampanjen tar en klar ställning för slingor och trycker på just användarvänligheten för hörapparatanvändaren. Att de största brukar- och audionomorganisationerna gjort detta gemensamma ställningstagande har rönt en hel del uppmärksamhet i USA och vi ser fram emot många diskussioner under AAA:s årskongress med tillhörande branschmässa AudiologyNOW! i San Diego 15-17 april.

Univox är naturligtvis där. Välkommen att besöka oss i monter 1144.