Univox slingseminarium i Stockholm och Malmö

8 april, 2012

Anmäl dig till vårens seminarium i slingteknik, den 21/5 eller 29/5.

Det riktar sig speciellt till dig som arbetar professionellt med projektering, installation och service av hörslingor.

Välkommen till Univox seminarium i slingteknik!

Välj mellan den 21 maj i Stockholm eller den 29 maj i Malmö.

Detta är ett seminarium för dig som arbetar professionellt med projektering, installation och service av hörslingor.

Teori varvas med exempel på hörslingor i offentliga lokaler.

IEC-dokumentation och övrigt material är på svenska och engelska. Kursen hålls på svenska.

Kursinnehåll

 • Grunder
 • Hörslingor jämfört med FM- och IR-system – för- och nackdelar. Olika typer av slingförstärkare. SLS – okorrelerade slingsystem. Signalkällor.
 • Lagar och förordningar
 • Boverkets byggregler, FN:s standardregler, Handisam, Hissar.
 • Teori
 • Spänning, ström, impedans, effektbehov för slingor. En- eller flervarvsslingor. Reglersystem (AGC). Överhörning, täckyta m.m.
 • Projektering
 • Tips om projektering: Hur projektera en professionell anläggning? SLS eller ”vanlig” slinga? Vilka frågor måste man besvara?
 • Fallstudier och riktlinjer
 • För hantering av offertförfrågningar och projektbeskrivningar.
 • IEC standard
 • IEC 60118-4:2006, standard för mätning av slingor.
 • Mätning
 • Mätsystem och mätmetoder, certifiering av installationer.
 • Slingförstärkare
 • Hur jämföra olika typer av slingförstärkare? Kapacitet – datablad vs. verklighet.

Anmälan

Du kan anmäla dig via e-post news@edin.se, fax 08-767 18 20 eller per post till Bo Edin AB, Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö.

Gör så här för att fylla i pdf-formuläret (sid 2), spara det på din egen dator och maila det sedan alternativt faxa det till oss.

Anmälan för 21/5 i Stockholm (ifyllbar pdf)

Anmälan för 29/5 i Malmö (ifyllbar pdf)

Välkommen!