Uppdaterad IEC-standard och nytt certifikat

21 mars, 2015

fsm-paketUppdaterad slingstandard IEC 60118-4

Standarden för hörslingors prestanda, IEC 60118-4 har nyligen uppdaterats. En av de största förändringarna är det ökade kravet på frekvensnivå vid inställningen av nivån på magnetfältstyrkan. I den uppdaterade standarden måste det verifieras att man kan nå 400mA/m (0dB) i programtopparna vid 1,6kHz (1kHz i den gamla standarden). Detta kommer oundvikligt leda till krav på mer kraftfulla slingförstärkare och större marginaler vid projektering av slingsystem.

Ny 1,6kHz testsignal

Ett sätt att verifiera att anläggningen klarar den nya frekvensnivån är att använda den nya testsignalen 1k6Hz-pulse.wav. Denna nya testsignal finns, tillsammans med alla andra sinus-, multiton- och talljudfiler, för nedladdning på vår hemsida i Support-fliken och på produktsidan för FSM 2.0.

Helt nytt mätprotokoll/certifikat

För att följa upp ändringarna i IEC-standarden har vi designat ett helt nytt mätprotokoll/certifikat. Det nya mätprotokollet är mycket mer heltäckande och stödjer installatören/certifieraren i sitt arbete att skapa ett mer komplett och noggrant certifikat. En ifyllbar version av det nya mätprotokollet/certifikatet finns att ladda ned från Certifiera din installation-sidan under Support-fliken.

Uppdaterad bruksanvisning till FSM 2.0

Bruksanvisningen för vår fältstyrkemätare FSM 2.0 har också uppdaterats grundligt för att reflektera ändringarna i IEC-standarden. Den uppdaterade bruksanvisningen för FSM 2.0 kan laddas ned från FSM 2.0-sidan och kommer även att inkluderas på USB-minneskortet för alla FSM-leveranser från och med nu.

Uppdaterad Univox Loop Designer ULD v2.0

Den uppdaterade IEC-standarden har också implementerats i vårt webb-baserade projekteringsverktyg Univox Loop Designer, som nu är uppdaterad till ULD v2.0. Har du ännu inte upptäckt detta kraftfulla projekterinsgverktyg är det dags nu! Skicka ett mejl till support@edin.se med ditt för- och efternamn, företagsnamn samt mejladress så skickar vi dina login-detaljer.