Vertikal överhörning med HDF-bjälklager

20 september, 2017

HDF-bjälklag, eller förspänt håldäck, ersätter allt oftare vanlig armerad betong. Bra att ha i åtanke när man projekterar hörslingor i dessa typer av byggnader, är att detta förhållandevis lätta betongbjälklaget saknar de traditionella armeringsnäten av järn. Man kan räkna med en mycket liten metallpåverkan, till skillnad från traditionella betongbjälklag där de ingjutna armeringsnäten påverkar hörslingans prestanda ganska påtagligt. Installationerna blir därför ofta enklare, men däremot är en kraftigare vertikal överhörning att förvänta.

Vid projektering i vårt webbaserade projekteringsverktyg Univox Loop Designer (ULD) kan man vid val av Environment välja ”Free field – no metal (0dB)”. Denna inställning motsvarar i mycket högre grad den förväntade metallpåverkan än t.ex. ”Standard reinforced concrete”. Mer information finns här