Vi ställer ut på Teknik- & kommunikationsmässan i Lund

5 november, 2015

På mässan presenterar vi våra hörselprodukter, bland annat halsslingan LPS-6 samt våra mobiltelefoner och tv-hjälpmedel.

Mässan vänder sig till barn/ungdomar/vuxna med hörselnedsättning eller dövhet (med eller utan hörapparat/CI/Baha), föräldrar, professionella (skolhuvudmän, pedagoger m.fl.) och övriga intresserade. Mässan arrangeras av Barnplantorna.

Läs mer

Info:
19 november 2015
Kl 13–18
AF-borgen LUND Sandgatan 2