Webbinarier i hörslingeteknik, november 2022

7 oktober, 2022

Nu är det återigen dags för webbinarier i slingteknik i Univox regi. I andra veckan av november kommer vi att genomföra fyra webbinarier som belyser ämnet ur olika perspektiv.

Under höstens webbinarieserie blir det dock lite nya grepp. Vi kommer nämligen att dela upp utbildningen i två block. Detta gör vi för att göra det enklare att ta till sig innehållet och tydligare visa mot vem respektive block vänder sig:

Block 1

Målgrupp: konsulter och AV-företag/-installatörer som vill lära sig mer om slingteori och projektering av hörslingor.

  • W1: Tisdag 8/11 10.00-11.30 – Slingteori och förstärkarteori (90min) – Ett nytt webbinarium som borrar lite djupare i den teoretiska grunden för hur hörslingor fungerar, magnetfältets egenskaper, slingans elektriska egenskaper och slingförstärkarens olika delar.
  • W2: Tisdag 8/11 13.00-14.30 – Projektering av hörslingor inkl. introduktion av ULD (90min) – Vi går igenom vad man behöver veta för att korrekt kunna projektera en hörslinga samt visar en introduktion till vårt projekteringsverktyg Univox Loop Designer (ULD).

Block 2

Målgrupp: elinstallatörer och AV-företag som vill lära sig hur man praktiskt installerar, driftsätter samt certifierar en hörslinga.

  • W3: Torsdag 10/11 10.00-11.00 – Installation av hörslingor (60min) – Vi beskriver hur det praktiskt går till att montera slingkabeln – i golv, på vägg, i undertak samt i gradänger – samt visar på best practice och ger användbara tips.
  • W4: Torsdag 10/11 13.00-14.30 – Mätning och certifiering av hörslingor (90min) – I detta webbinarium knyter vi ihop säcken och går i detalj igenom hur man mäter och certifierar ett hörslingesystem.

Webbinarierna kring Bo Edin AB och våra produkter samt lagar och normer som vi kört i några år utgår. I stället kommer vi att skicka länkarna till dessa PP-presentationer (uppdaterade och reviderade) i samband med att vi skickar dokumentationen till de som genomfört webbinarierna.

Du väljer själv om du vill anmäla dig till Block 1 eller Block 2. Naturligtvis går det bra att anmäla sig till bägge seminarierna i bägge blocken eller på ett i varje block, det ena utesluter inte det andra. Huvudsaken är att du känner att du får den information du behöver för att professionellt hjälpa dina kunder.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här