Sjukhus

Hörslingor för sjukhus och vårdcentraler

sjukhus-1

Både vid akuta situationer och vanliga läkarbesök är det viktigt att kommunikationen mellan patient, anhöriga och personal är så tydligt som möjligt. En hörslinga i receptionen och i väntrummet är ett enkelt hjälpmedel som kan underlätta situationen. Ett apotek har mycket nytta av hörslingor i kassor och infodiskar, där specifik information måste tydliggöras. För läkare eller vårdpersonal kan en portabel hörslinga vara lösningen vid ronder och kontroller.

På sjukhus, liksom i alla offentliga miljöer, är det livsviktigt att nå alla när det kommer till larmsystem. Vid brand- och utrymningslarm eller när hissen stannar, kan en hörslinga göra hela skillnaden för den hörselskadade.


sjukhus-2

Kassor och infodiskar

En hörslinga i receptionen kan t.ex. underlätta en nödsituation på akuten eller bara vara ett hjälpmedel för registrering vid ankomst. Även i apotek är kommunikationen viktig. En avgränsad överdiskslinga är därför ett bra alternativ.

Läs mer


sjukhus-3

Väntrum

Hörslingor i väntrum gör det lättare att höra utrop och kallelser.

Läs mer

 


sjukhus-4

Hissar

Att installera hörslingor i hissarna är ett bra alternativ, inte bara på grund av förbättrad säkerhet, utan även för ett enklare och bekvämare besök.

Läs mer


sjukhus-5

Bilar, taxi och färdtjänst

Med en hörslinga i bilen kan passageraren höra föraren med ett rent och klart ljud.

Läs mer